SUNSUN HW-603 филтер (моторгүй)

SUNSUN HW-603 филтер (моторгүй)

  • 24,900 ₮


 Өндөр 230мм, диаметр 154мм, багтаамж 2.8 литр

Гуурс холбох хошуу: 16/22 хэмжээтэй гуурс холбох боломжтой